We zien veel berichten over de aardbeving in Marokko. Wat is daar een ellende en verdriet! Vanuit HBN willen we graag (nood)hulp verlenen maar dat is niet eenvoudig en soms zelfs onmogelijk. Zo blijkt dat dit tot nu toe ook geldt voor Marokko.

Dan moeten we toch wel denken aan Lukas 21 waar men aan de Heere Jezus vroeg over de voleinding der wereld, waarop Hij antwoordde:

“En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt; want deze dingen moeten eerst geschieden; maar nog is terstond het einde niet. Toen zeide Hij tot hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentien; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden. Maar voor dit alles, zullen zij hun handen aan ulieden slaan, en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen; en gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders, om Mijns Naams wil. En dit zal u overkomen tot een getuigenis.”

 

Hulp via kerken Syrië

Hulp via kerken Syrië

De afgelopen maanden is er financiële hulp via enkele predikanten gestuurd om noodhulp te verlenen aan mensen die getroffen zijn door de aardbeving in Aleppo en andere plaatsen in Syrië. Verschillende christelijke gemeenten hielpen de mensen in Aleppo, ongeacht hun...

Lees meer
Noodhulp Turkije en Syrië

Noodhulp Turkije en Syrië

Dorcas en kerkpartners delen op de opvanglocaties dekens uit en kleding(sets) voor baby’s/kinderen/volwassenen. Kinderen, ouderen, zogende/zwangere vrouwen en mensen met een handicap (PWD’s) krijgen voorrang bij de distributies. In totaal worden er 2650 dekens...

Lees meer
Aardbeving turkije en syrië

Aardbeving turkije en syrië

Op 6 februari 2023 vond in de nacht een zware aardbeving plaats in Turkije. Duizenden mensen zijn in rouw en ontheemd. Deze mensen hebben onze steun hard nodig en er is een grote behoefte aan water, voedsel, dekens en hygiënemiddelen. Via bestaande hulporganisaties...

Lees meer
Oorlog Oekraïne

Oorlog Oekraïne

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne in 2022 is het deputaatschap actief betrokken bij de hulpverlening in Oekraïne. Hierbij gaat het om hulpverlening aan vluchtelingen alsook voorzien in behoeften zoals medicatie en voedsel in Oekraïne. Hieronder vindt u een...

Lees meer