Voor het helpen van onze wereldwijde naasten is veel geld nodig. Hiervoor zijn we afhankelijk van giften en schenkingen. Hiernaast vindt u een donatieformulier waarmee u eenvoudig kunt doneren.

Doneren kan ook via onderstaand rekeningnummer. Alle giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

NL53 INGB 0657 3601 12 t.n.v. Dep. Bijz. Noden GGiN te Opheusden